Načítání...

Ochrana osobních údajů

Zveřejněno 6 led by Vojtěch Zahradník 0 Komentáře

Zásady ochrany osobních údajů

Stomatologická Péče Kneževěs bere vážně ochranu osobních údajů našich pacientů a návštěvníků naší webové stránky. Zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Všechny informace, které od Vás sbíráme, jsou používány výhradně pro poskytování našich služeb, zlepšení kvality péče a informování o novinkách a akcích. Vaše údaje jsou zpracovávány s nejvyšší mírou diskrétnosti a v souladu s platnými právními předpisy.

Ochrana Vašich údajů zahrnuje všechny osobní informace, které nám poskytnete, jako jsou jméno, adresa, kontaktní informace a zdravotní údaje. Tyto údaje jsou shromažďovány prostřednictvím různých forem, včetně online formulářů a při osobních návštěvách v naší ordinaci. Jsou uchovávány v bezpečných databázích a jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které mají k ochraně Vašich údajů závazek.

Zpracování a použití osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a to s Vaším výslovným souhlasem. To zahrnuje poskytování stomatologických služeb, administrativní úkony, fakturaci a komunikaci s Vámi. V případě, že budeme potřebovat Vaše údaje použít pro jiný účel, budeme požadovat Váš nový souhlas. Vaše údaje nejsou a nebudou bez Vašeho souhlasu nikdy předány třetím stranám, s výjimkou situací, kdy to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro poskytnutí našich služeb.

Kontakt a práva subjektu údajů

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte majitele webu Vojtěcha Zahradníka na e-mailové adrese [email protected] nebo na adrese Hlinky 34, 603 00 Brno, Česká republika. Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, či omezení zpracování. Dále můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenositelnost údajů.

Napsat komentář